Препоруке за ученике

З. Препоруке за ученике:

3.1. Родитељи/старатељи који имају симптоме заразне болести (ПОВИШеНа тјелесна температура, респираторни симптоми: кашаљ и кратак дах, бол у грлу, затим малаксалост, бол у мишићима, пролив, повраћање…), или код којих постоји сумња или потврђена COVlD-19 инфекција, као и они који су били у контакту са особама са поврђеном инфекцијом узрокованој вирусом SARS-CoV-2, не смију доводити нити одводити дјецу из школа, нити улазити у вањске (двориште, врт, игралиште) и унутрашње просторе установе.
3.2. Ученици који имају симптоме заразних болести (повишена тјелесна температура, респираторни симптоми као кашаљ и кратак дах, бол у грлу, малаксалост, бол у мишићима, пролив, повраћање…) или код којих постоји сумња или потврђена COVlD-19 инфекција, као и они који су били у контакту са особама са сумњом или поврђеном инфекцијом узрокованој вирусом SARS-CoV-2 (на примјер уколико је код члана домаћинства потврђена инфекција или је члан домаћинства у изолацији због сумње на инфекцију) остају код куће, те их родитељи/старатељи не смију доводити у школу. 3.3. Прије поласка ученика у школу родитељи/старатељи врше провјеру физичког стања дјетета и његове тјелесне температуре.
3.4. Ученике континуирано подстицати на одржавање хигијене и правилно понашање у контексту спречавања појаве инфекције. Обавезноје омогућити редовно прање руку водом и течним сапуном након кориштења тоалета и када руке изгледају запрљано. Након прања руку течним сапуном и водом, руке треба осушити папирним убрусима за једнократну употребу, који се након кориштења баца у намјенску канту за отпад, са поклопцем. Након прања, врши се дезинфекција руку према стручним препорукама. Прије уласка у учионицу, дјеца обавезно дезинфикују руке прије почетка наставе. Учитељ/наставник који реализује први час дужан је да помогне ученицима приликом дезинфекције руку након чега оставља дезинфекционо средство на предвиђено мјесто.
3.6. Ученици обавезно носе заштитне маске за вријеме кретања по ходнику школе и приликом одласка у тоалет и усменог одговарања за вријеме часа. Препоручује се да ученици носе маску и током трајања часа. Начин кориштења маски подразумијева адекватан начин стављања и употребе маске, те њено хигијенско одлагање у отпад. Свака манипулација са маском, прије и послије употребе захтијева прање и дезинфекцију руку. За ученике се препоручује НОИ-Н-ье памучних маски. Сваки ученик треба да има резерну маску у случају оштећења или прљања.
3.7. Ако ученик развије симптоме COVlD-19 током боравка у школи одмах се обавјештавају родитељи, који у најкраћем року требају доћи по дијете. Уједно, учитељ/наставник о истом обавјештава директора који, даље, обавјештава хигијенско — епидемиолошку службу надлежног дома здравља која спроводи епидемиолошко истраживање и неопходне епидемиолошке мјере у овом случају, те Министарство просвјете и културе у Влади Републике Српске.
3.9. Деца на болничком лијечењу, као и дјеца у изолацији похађају наставу на даљину, као и дјеца која болују од хроничних болести, а имају мишљење надлежног доктора да се препоручује настава на даљину. Наставно особље треба да планира вријеме за ученике који прате наставу на даљину, за све информације, појашњења и друго. Школа треба да користи све могуће капацитете за организовање наставе на овакав начин, а директор школе одлучује за који вид подршке ће се опредијелити, у сарадњи са Министарством просвјете и културе у Влади Републике Српске и Републичким педагошким заводом Републике Српске.
3.10. Организовање продуженог боравка и јутарњег чувања треба планирати поштујући прописане хигијенско-епидемиолошке мјере.
3.11. Није препоручљиво да ученици излазе за вријеме малог одмора, осим у сврху одласка у тоалет када обавезно носе маске. Уколико постоји потреба за одлазак у тоалет, омогућити ученику одлазак за вријеме трајања часа, како не би дошло до непотребног груписања ученика.
3.12. Кабинетску наставу организовати по потреби, за предмете код којих процес учења захтијева присуство у кабинету.