Опште препоруке

1. Опште препоруке за организацију наставног процеса:

1.1. Сви радници школе требају активно бити укључени у спровођење свих мјера, те личним примјером ученицима указивати на значај придржавања прописаних мјера.
1.2. Дежурни наставници воде рачуна о придржавању мјера, о броју ученика и запосленог особља у објекту, школском дворишту, размаку између ученика, указују ученицима на потребу придржавања мјера, кориштењу дезинфекционих средстава и друго.
1.3. Наставни процес је неопходно организовати на начин да се осигура, колико је могуће, примјена физичке дистанце. Неопходно је подстицати физички размак као и појачану личну хигијену и хигијену простора.
1.4. Родитељи/старатељи који имају симптоме заразне болести (повишена тјелесна температура, респираторни симптоми као кашаљ и кратак дах, бол у грлу, малаксалост, бол у мишићима, пролив, повраћање…), или код којих постоји сумња или потврђена COVlD-19 инфекција, као и они који су били у контакту са особама са потврђеном инфекцијом узрокованој вирусом SARS-CoV-2, не смију доводити нити одводити дјецу из школа, нити улазити у вањске (двориште, врт, игралиште) и унутрашње просторе установе.
1.5. У школу ограничити/контролисати улазак свих особа које нису запослене у школи, осим родитеља који долазе на организован родительски састанак.
1.6. Испред улаза у школу, приликом довођења или одвођења ученика нижих разреда, особама се савјетује да држе физичку дистанцу од 2 метра.
1.7. Забранити све посјете школама (као што су позоришне представе, предавања спољних предавача и сл.) и посјете школа другим институцијама.
1.8. Учитељи и наставници између себе и у односу на друге запослене, требају осигурати физичку дистанцу од најмање 2 метра у затвореном простору. Наведена физичка дистанца се препоручује одржавати када је год могуће између учитеља/наставника и ученика.
1.9. У зборници учитељи/наставници примјењују физичку дистанцу од 2 метра, а посебно приликом одржавања састанака и договора.
1.10. У учионицама могу боравити искључиво ученици и њихови учитељи/наставници.
1. 11.Кад год то прилике дозвољавају, поједине наставне јединице организовати на отвореном, укључујући и часове физичког васпитања.
1.12. Просторије је потребно обавезно провјетравати на сваком одмору или ако то временске прилике допуштају оставити отворене прозоре током наставе.
1.13. Свака планирана активност школе, ван редовних школских активности ће се процјењивати у складу са епидемиолошком ситуацијом и на основу тога ће се доносити коначна препорука.
1.14. У школи је обавезно поставити плакате са едукативним материјалима (према препорукама Института за јавно здравство Републике Српске).
1.15. Омогућити одржавање родительских састанака уз примјену свих епидемиолошких мјера (дистанца, ношење маски, дезинфекција руку). Састанке треба одржавати у већим просторијама (сале, хол школе) или на отвореном (игралиште) гдје год је то могуће и то искључиво у вријеме након наставе и у што краћем временском периоду. Родитељском састанку смије присуствовати само 1 родитељ сваког ђака.