COVID-19

Препоруке Института за јавно здравство Републике Српске за одвијање наставе у школама


Опште препоруке

1. Опште препоруке за организацију наставног процеса: 1.1. Сви радници школе требају активно бити...